Gå til indhold

OSCE

Opgaver

Har du lyst til at være med til at fremme demokratiske principper og respekt for menneskerettigheder i lande som Rusland og Tyrkiet? Har du lyst til at komme tæt på internationale drøftelser om krigen i Ukraine? Har du lyst til at finde ud af, hvorfor våbenkontrol og andre militære tillidsskabende tiltag er vigtige for europæisk sikkerhed? Så er en praktikantstilling ved Danmarks Ambassade i Wien med fokus på OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) helt sikkert noget for dig. Din hovedopgave vil være at understøtte ambassaden i at fremme danske prioriteter i OSCE, og du vil stifte bekendtskab med de forskellige discipliner af multilateralt samarbejde og få en bred indsigt i OSCE’s arbejdsområder og danske diplomaters arbejde.

OSCE har 57 medlemslande, der dækker et område fra Vancouver til Vladivostok og samarbejder om sikkerhed, menneskerettigheder og demokrati, ytrings- og mediefrihed, mindretal, økonomi og miljø. Samarbejdet tager afsæt i Helsingforsslutakten fra 1975. OSCE har 17 feltmissioner spredt over OSCE-regionen som bistår landene med at styrke efterlevelsen af OSCE-forpligtelserne. Herudover er OSCE en central aktør i håndteringen af de frosne konflikter i Moldova, Georgien og Nagorno-Karabakh.

OSCE er et veludbygget samarbejde med en høj mødeintensivitet og faste mødekadencer. Danmark søger særligt at fremme danske interesser via EU-samarbejdet ved OSCE, hvor medlemslandene koordinerer deres synspunkter.

Af konkrete arbejdsopgaver kan nævnes mødedeltagelse- og rapportering, bidrag til indberetninger og informationssøgning, samt kommuniktationsopgaver. Som praktikant vil du få ansvaret for egne sagsområder med reference til vejlederen. Praktikanten forventes at opbygge et netværk med praktikanter fra andre medlemslande.

Ambassaden dækker ligeledes FN-organisationer (f.eks. IAEA og UNODC) og visse andre internationale organisationer (f.eks. CTBTO) i Wien. Der kan opstå situationer, hvor praktikanten også forventes at understøtte ambassaden i arbejdet med disse organisationer.

Forventninger

Du er i gang med en videregående uddannelse med fokus på internationale forhold, sandsynligvis på kandidatdelen. Du formulerer dig både mundtligt og skriftligt klart og præcist på dansk og engelsk. Du er god til at opbygge netværk.

Der stilles til alle praktikanter krav om en betydelig arbejdsindsats i visse spidsbelastningsperioder. Udover de afdelingsspecifikke opgaver forventes praktikanterne blandt andet at tage del i afvikling af en række fælles opgaver, deriblandt ambassadens arrangementer i Østrig.

Vilkår

Praktikanterne støttes undervejs i at udarbejde en større rapport til brug for godkendelse af praktikophold, hvis dette er et krav fra uddannelsesinstitutionen. Hver praktikant får tildelt en personlig praktikvejleder.

Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanter kan dog modtage et tilskud på 400,- euro pr. måned. Du kan som praktikant vælge mellem to muligheder:

1) At få udbetalt tilskuddet på 400,- euro til praktikopholdet som et fast beløb. Hvis du vælger denne løsning, kan du ikke modtage SU, hvis dit praktikophold er en del af din uddannelse.
2) At få refunderet konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet (husleje, rejse til og fra praktikstedet ved begyndelse og afslutning på opholdet, udgifter til vaccinationer og forsikringer, visum og lokal transport mv.) Du vil maksimalt kunne få refusion af udgifter, der svarer til 400,- euro pr. måned. Med denne model fraskriver du dig ikke muligheden for SU, forudsat at praktikopholdet er en del af din uddannelse.

Ansøgningsfrist og praktikperiode

Ansøgningsfristen for praktikopholdet er:

19. februar (praktikperiode fra ultimo august - 31. januar) og

1. september (praktikperiode 31. januar - 31- juli).

OBS! Ansøgningerne vil først blive gennemgået efter fristens udløb.

Ansøgning

Den samlede ansøgning bør overholde følgende kriterier:

• Ansøgningen skrives på dansk (max. 1 A4-side).
• Vedlæg CV og karakterudskrift fra uddannelsessted(er).
• Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag.
• Ansøgningen og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.
• Udfyld emailens emnelinje således: ”Praktikansøgning - OSCE - Forår/Efterår - Årstal - Dit navn.
• Send ansøgningen til [email protected]. (Hvis din ansøgning indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din ansøgning som sikker mail til Ambassaden i Wien fra e-Boks. Se hvordan du gør dette i vores vejledning her.)

 

For yderligere information

Souschef: Kristine Hauge Bjergstrøm, e-mail: [email protected].

Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks, Wien 
Führichgasse 6
A-1010 Wien
Tel: +43 1 512 79 04
Fax: +43 1 512 23 86
E-mail: [email protected]
http://oestrig.um.dk