Spring til indhold

Danmarks Ambassade & Faste Mission, Wien

Führichgasse 6 A-1010 Wien
Tel.: +43 1 512 79 04 E-Mail: vieamb@um.dk

Du kan sende sikker digital post til ambassaden via din e-Boks til vieambsik@um.dk

Ambassadens åbningstider

Ambassadens lukkedage

På grund af udviklingen for så vidt angår Coronavirus/COVID-19 har den danske regering meldt ud, at offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem i foreløbigt to uger. Det understreges for en god ordens skyld, at ambassaden fortsat er åben og konsularafdelingen ligeså. På grund af udviklingen for så vidt angår Coronavirus/COVID-19 har ambassaden reduceret møder og aktiviteter for derigennem at reducere fysisk kontakt og dermed risikoen for smitte.