Gå til indhold

Bilaterale praktikanter

Opgaver

Ambassadens to bilaterale praktikanter indgår aktivt i ambassadens arbejde, som bl.a. vedrører politiske og økonomiske spørgsmål i forholdet mellem Danmark og Østrig samt ambassadens presse- og kommunikationsindsats.

Praktikanterne bliver inddraget i ambassadens løbende indberetningsarbejde og vil typisk bidrage til analyser af en række emner inden for østrigsk inden- og udenrigspolitik med relevans for Danmark. Dertil kommer tilsvarende opgaver i forhold til Slovakiet, Albanien og Kosovo, som varetages fra ambassaden i Wien.

Derudover vil praktikanterne bistå med løsning af opgaver for danske virksomheder, som ønsker at komme ind på eller udvikle sig på det østrigske marked.

Endvidere engagerer ambassaden sig i en række Public Diplomacy-aktiviteter og kulturarrangementer med henblik på at profilere og brande Danmark. Som praktikant får du mulighed for at have kontakt med en bred vifte af ambassadens mange samarbejdspartnere og du kan selv være med til at sætte dit præg på opgaverne og opholdet.

Vi søger én praktikant med fokus på politik og økonomi samt én med fokus på Public Diplomacy og kommunikation. De bilaterale praktikanter vil i høj grad bistå hinanden i opgaveløsningen, da disse er præget af en dynamisk og omskiftelig arbejdsdag.

Forventninger

Du er i gang med en videregående relevant uddannelse, sandsynligvis på kandidatdelen. Dette kan eksempelvis være en samfundsfaglig- eller en kommunikationsuddannelse. Du skriver flydende og korrekt på dansk. Det er en forudsætning, at du forstår og læser tysk på forholdsvis højt niveau.

Der stilles til alle praktikanter krav om en betydelig arbejdsindsats og fleksibilitet ift. opgaveløsningen. Praktikanterne indgår bredt i opgaveløsningen på ambassaden, herunder praktisk afvikling af ambassadens arrangementer mv.

Vilkår

Praktikanterne støttes undervejs i at udarbejde en større rapport til brug for godkendelse af praktikophold, hvis dette er et krav fra uddannelsesinstitutionen. Hver praktikant får tildelt en personlig praktikvejleder.

Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanter kan dog modtage et tilskud på 400,- euro pr. måned. Du kan som praktikant vælge mellem to muligheder:

1) At få udbetalt tilskuddet på 400,- euro til praktikopholdet som et fast beløb. Hvis du vælger denne løsning, kan du ikke modtage SU, hvis dit praktikophold er en del af din uddannelse.
2) At få refunderet konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet (husleje, rejse til og fra praktikstedet ved begyndelse og afslutning på opholdet, udgifter til vaccinationer og forsikringer, visum og lokal transport mv.) Du vil maksimalt kunne få refusion af udgifter, der svarer til 400,- euro pr. måned. Med denne model fraskriver du dig ikke muligheden for SU, forudsat at praktikopholdet er en del af din uddannelse.


Ansøgningsfrist og praktikperiode
Ansøgningsfristen for praktikopholdet er:

19. februar (praktikperiode 31. juli - 31. januar) og

1. september (praktikperiode 31. januar - 31- juli).

OBS! Ansøgningerne vil først blive gennemgået efter fristens udløb.


Ansøgning 

Den samlede ansøgning bør overholde følgende kriterier:

• Ansøgningen skrives på dansk (max. 1 A4-side).
• Vedlæg CV og karakterudskrift fra uddannelsessted(er).
• Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag.
• Ansøgningen og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.
• Udfyld e-mailens emnelinje således: ”Praktikansøgning - Bilateral - Forår/Efterår - Årstal - Dit navn.”
• Send ansøgningen til vores e-mail-adresse [email protected]. (Hvis din ansøgning indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din ansøgning som sikker mail til Ambassaden i Wien fra e-Boks. Se hvordan du gør dette i vores vejledning her.)


For yderligere information

Bilateral souschef: Pia Starbæk Szczepanski, e-mail: [email protected]

Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks, Wien 
Führichgasse 6
A-1010 Wien
Tel: +43 1 512 79 04
E-mail: [email protected]
http://oestrig.um.dk