Gå til indhold

Udlandsdanskeres valgret

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Folketingsvalg

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen, har fast bopæl i Danmark.

Hvem kan optages på valglisten, når de bor i udlandet? 

Det kan for det første personer, der opholder sig i udlandet og som agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen.

Det kan endvidere følgende persongrupper:

  • Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget.
  • Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.
  • Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
  • Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
  • Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
  • Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.
  • Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.

Herudover kan ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i.

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet.

Hvis du bliver optaget på valglisten, kan du herefter stemme til de danske folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg i op til to år, der er den periode, optagelsen gælder. Når du bliver optaget på valglisten, får du et brev om, hvor længe optagelsen gælder og om muligheden for at få din optagelse forlænget.

Her kan du stemme

Pas eller anden billedlegitimation skal medbringes!

Din brevstemme skal være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den kan være sendt og modtaget i rette kommune, inden valgdagen kl. 8:00.