Gå til indhold

Statsborgerskab

Du finder oplysninger om dansk statsborgerskab (indfødsret) på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.


Læs mere om dansk statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

 

Læs mere om bevarelse af dansk statsborgerskab, herunder 22-års reglen, på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

Henset til den aktuelle sagsbehandlingstid bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab som udgangspunkt indgives mellem det fyldte 21. og 22. år.

Læs mere om dobbelt statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside: