Gå til indhold

Pas

Her kan du læse mere om udstedelse af nyt pas til børn og voksne, samt forlængede af pas og provisoriske pas (nødpas).

Der kræves tidsbestilling til pasekspeditionen i Wien.

Ring til ambassaden på tlf. +43 (0) 1 512 79 04. Vær opmærksom på, at aftaler helst skal laves telefonisk.

Det er kun muligt at betale gebyr for pas og andre konsulære ydelser i Wien med kreditkort/betalingskort. Se gældende gebyrer her.

I menuen herunder kan du læse mere om de forskellige slags pas.

Pas til personer over 18 år

Personer over 18 år, som ønsker et nyt pas, skal, efter aftale, møde personligt op på Danmarks ambassade i Wien.

Konsulaterne kan kun være behjælpelige med provisoriske pas og pas til børn under 12 år.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal nye danske pas indeholde biometriske oplysninger, dvs. digitalt foto, fingeraftryk og underskrift. Udstyret til dette findes kun på visse repræsentationer, heriblandt på ambassaden i Wien.

Ring for en aftale med ambassaden på tlf.: +43 (0) 1 512 79 04.

Der skal medbringes følgende dokumentation ved ansøgning om pasfornyelse:

 • Udfyldt og underskrevet pasansøgning (skema kan downloades her eller fås på ambassaden/konsulatet)
 • Nuværende pas
 • Evt. navne-/fødselsattest, hvis dit nuværende pas er udløbet for mere end 2 år siden, eller hvis du aldrig har haft et dansk pas.
 • Evt. bevis for dansk indfødsret, hvis aktuelt.

Pas til personer fra 12 til 17 år

Personer fra 12 til 17 år, som ønsker et nyt pas, skal, efter aftale, møde personligt på Danmarks ambassade i Wien. Konsulaterne kan kun være behjælpelige med provisoriske pas og pas til børn under 12 år.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal nye danske pas indeholde biometriske oplysninger, dvs. digitalt foto, fingeraftryk og underskrift. Udstyret til dette findes kun på visse repræsentationer, heriblandt på ambassaden i Wien.

Ring for en aftale med ambassaden (mellem 10 til 12) på tlf. +43 (0) 1 512 79 04.

Ved ansøgning skal der medbringes:

 • Udfyldt og underskrevet pasansøgning (skema kan downloades her eller fås på ambassaden/konsulatet)
 • Nuværende pas
 • Evt. navne-/fødselsattest, hvis pasansøgers nuværende pas er udløbet for mere end 2 år siden, eller hvis du aldrig har haft et dansk pas.
 • Pasansøger, samt begge værger med forældremyndighed, skal møde op ved aftalen og medbringe pas eller anden ID med foto. Har den ene værge ikke mulighed for at møde op, kan de også skrive under på en anden dansk repræsentation i verden eller i et borgerservicecenter i Danmark. Alternativt kan man også give digitalt samtykke med MIT-ID. Når du har givet samtykke og signeret med MIT-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Pas til børn under 12 år

Pas til børn under 12 år kan udstedes på ambassaden såvel som på alle konsulaterne.

Ring for at indgå en aftale med nærmeste repræsentation.

Ved ansøgning skal der medbringes:

 • Udfyldt og underskrevet pasansøgning (skema kan downloades her eller hentes på ambassaden/konsulatet)
 • Barnet, samt begge værger med forældremyndighed, skal møde op ved aftalen og medbringe pas eller anden ID med foto. Har den ene værge ikke mulighed for at møde op, kan de også skrive under på en anden dansk repræsentation i verden eller i et borgerservicecenter i Danmark. Alternativt kan man også give digitalt samtykke med MIT-ID. Når du har givet samtykke og signeret med MIT-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Pasforlængelser

Pasforlængelser kan udstedes på ambassaden såvel som på alle konsulaterne.

Ring for at indgå en aftale med nærmeste repræsentation.

Pas kan kun forlænges én gang og kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed.

Passet må ikke være udløbet for mere end tre måneder siden. Det anbefales i øvrigt, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan f.eks. ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Ved ansøgning om et pas skal du medbringe:

 • Udfyldt og underskrevet pasansøgning (skema kan downloades her eller fås på ambassaden/konsulatet)
 • Nuværende pas.

Provisoriske pas (nødpas)

Provisoriske pas kan udstedes på ambassaden såvel som på alle konsulaterne, hvis du har glemt, mistet eller fået stjålet dit pas.

Ring for at indgå en aftale med nærmeste repræsentation.

Et provisorisk pas (nødpas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses. Du bedes selv undersøge om rejsemålets myndigheder godkender danske provisoriske pas.

Det provisoriske pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter det er udløbet, eller når du afhenter dit nye pas.

Ved ansøgning om et provisorisk pas skal du medbringe:

 • Udfyldt og underskrevet pasansøgning (skema kan downloades her eller fås på ambassaden/konsulatet)
 • Politirapport, hvis passet er stjålet
 • Udfyldt og underskrevet erklæring om bortkommet pas
 • ID med foto
 • Fysiske pasfotos, som opfylder de danske pasfotokrav.

Ekstra pas (2 års gyldighed)

Ekstra pas udstedes i særlige tilfælde og kun med en gyldighed på højst 2 år. Ansøgers arbejdsgiver skal skriftligt erklære, at det vil medføre betydelige ulemper, hvis ansøger ikke har mulighed for at rejse i perioder, f.eks. fordi ansøger skal søge om mange visum. Såfremt ansøger er ejer af virksomheden, skal det fremgå af brevet.

 • Send erklæringen fra arbejdsgiveren til ambassaden.

Ambassaden forelægger herefter erklæringen til politiet i Danmark. Når vi får svar, kontakter vi dig for at indgå en aftale. Vi kan ikke indgå en aftale, før poltiet har godkendt anmodningen.

Du skal møde personligt op på ambassaden i Wien til den aftalte tid og medbringe følgende dokumentation:

 • Dit nuværende 10-års pas eller nuværende ekstra pas
 • Udfyldt og underskrevet pasansøgning (skema kan downloades her eller fås på ambassaden/konsulatet).

Når det ekstra pas udløber, skal det indleveres til annullering på nærmeste danske repræsentation.

Ekstra pas koster det samme som et ordinært 10 års pas. Se gældende gebyrer her.

Oftest stillede spørgsmål

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?
Ja. Der er mulighed for at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Find den ønskede kommune på borger.dk.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?
Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af konsulatet som et provisorisk pas, hvis du har akut behov for et pas. Se mere ovenfor om provisoriske pas.  

Skal børn under 12 år også afgive fingeraftryk?
Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas.

Skal jeg møde op personligt på ambassaden for at søge om pas?
Ja, du skal altid møde personligt op for at indgive pasansøgningen.    

Samtykkeerklæring
For pasansøgere under 18 år skal begge værger med forældremyndighed, være til stede og udfylde og underskrive en samtykkeerklæring på ambassaden. Har den ene værge ikke mulighed for at møde op, kan de også skrive under på en anden dansk repræsentation i verden eller i et borgerservicecenter i Danmark. Alternativt kan man også give digitalt samtykke med MIT-ID. Når du har givet samtykke og signeret med MIT-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Hvad koster et pas?
Her kan du finde Udenrigsministeriets gældende gebyrsatser.

Formularer & info

Ring og bestil tid hos den danske ambassade i Wien
Tlf.: +43 (0) 1 512 79 04

_________________________________________

Pasansøgning

 

Erklæring om bortkommet pas

 

Krav til pasfoto