Gå til indhold

OSCE's opbygning

Ministerrådsmøder

OSCE’s øverste besluttende organ er topmøderne mellem OSCE-staternes stats- og regeringschefer, der finder sted i hovedstaden i det land, der har OSCE-formandskabet det pågældende år.

Det Permanente Råd

I perioderne imellem topmøder og ministerrådsmøder ligger OSCE’s beslutningskompetence i det Permanente Råd i Wien. Her mødes OSCE-landenes ambassadører til forhandlinger hver uge under forsæde af formandskabslandet for OSCE. Rådet har meget bred beslutningskompetence. OSCE er således i stand til at behandle kriser og tage beslutninger med meget kort varsel.

OSCE's sekretariat

OSCE's sekretariat, der har til huse i Wien, har til opgave at støtte formandskabet og deltagerstaterne. Det ledes af generalsekretæren. Her finder man bl.a. en særlig del af sekretariatet, Konfliktforebyggelsescenteret (CPC), som har ansvaret for OSCE’s missioner. 

OSCE’s Parlamentariske Forsamling 

OSCE’s Parlamentariske Forsamling består af parlamentsmedlemmer fra OSCE’s deltagerstater. De mødes to gange årligt for at debattere emner af politisk vigtighed. Den Parlamentariske Forsamling spiller blandt andet en stor rolle inden for valgovervågning. Sekretariatet for den Parlamentariske Forsamling ligger i København.