Gå til indhold

Hvad er OSCE

Med 57 deltagende stater i Nordamerika, Europa og Asien er OSCE verdens største regionale sikkerhedsorganisation. OSCE arbejder for at fremme stabilitet, fred og demokrati for mere end en milliard mennesker, gennem politisk dialog og praktisk arbejde i felten. Alle de 57 deltagende stater nyder lige status, og beslutninger træffes ved konsensus på et politisk, men ikke juridisk bindende grundlag.

OSCE har en bred tilgang til sikkerhed, som er opdelt i tre indbyrdes forbundne og lige vigtige dimensioner.

Den politisk-militære dimension

Inden for den politisk-militære dimension søger OSCE at skabe større åbenhed, gennemsigtighed og samarbejde, og har udviklet verdens mest avancerede regime for våbenkontrol og tillidsskabende foranstaltninger. Arbejdsområder omfatter reformer i sikkerhedssektoren og sikker opbevaring og destruktion af håndvåben, lette våben og konventionel ammunition.

Den økonomiske og miljømæssige dimension

Inden for den økonomiske og miljømæssige dimension støtter OSCE sine deltagende stater i at fremme god regeringsførelse og miljøbevidsthed, tackle korruption, dele naturressourcer og i håndtering af miljøaffald.

Den menneskelige dimension

Alle deltagende stater i OSCE er enige om, at varig sikkerhed ikke kan opnås uden respekt for menneskerettigheder og velfungerende demokratiske institutioner. OSCE hjælper bl.a. sine deltagende stater med at styrke demokratiske institutioner, afholde gennemsigtige demokratiske valg, fremme ligestilling, sikre respekt for menneskerettigheder og mediefrihed.

OSCE er baseret på 10 principper (Dekalogen), der er nedfældet i Helsingfors-slutakten fra 1975:

  1. Staterne er suveræne og lige, alle underskrivende stater respekterer de rettigheder, dette indebærer
  2. Parterne afstår fra at anvende magt eller trusler mod hinanden
  3. Grænserne er ukrænkelige og må ikke ændres med voldelige midler
  4. Staterne har territorial integritet
  5. Konflikter skal løses med fredelige midler
  6. Stater kan ikke gribe ind i en anden stats indre anliggender
  7. Respekt for menneskerettighederne og sikre fundamentale frihedsrettigheder, herunder tanke-, samvittigheds-, tros- og religionsfrihed
  8. Folkenes lige rettigheder og ret til selvbestemmelse
  9. Samarbejde mellem staterne
  10. Opfyldelse i god tro af folkeretlige forpligtelser
Hvis du vil vide mere om OSCE’s arbejde, kan du læse videre her.