Gå til indhold

UNODC

United Nations Organisation for Drugs and Crime

UNODC arbejder for bekæmpelsen af henholdsvis international narkotika og kriminalitet. UNODC er underlagt ECOSOC/FN’s generalforsamling, der behandler og godkender UNODC's budget. 

Der er et policy-forum for hvert af de to områder, hhv. Narkotikakommissionen, Commission on Narcotic Drugs (CND) og Strafferetskommissionen, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ). CND er det ledende organ i bekæmpelsen af narkotika og beskæftiger sig med produktion, omsætning og behandling, mens CCPCJ arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme.  

UNODC støtter medlemslandene via kapacitetsudvikling og teknisk støtte, forskning og analyse og bistand til at omsætte de internationale traktater til national lovgivning og praksis. UNODC bidrager hermed til implementeringen af FN-verdensmålene.
Danmark støtter aktivt UNODC med finansielle bidrag, bl.a. til bekæmpelse af maritim kriminalitet, herunder pirateri, og terrorisme.

Her kan du læse mere om UNODC's arbejde