Gå til indhold

IAEA

international atomic energy agency

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) blev oprettet i 1957 inden for rammerne af FN. Agenturet spiller en væsentlig rolle med hensyn til at sikre landenes overholdelse af Traktaten om Ikke-spredning af Atomvåben (NPT) af 1968, der er hjørnestenen i den internationale indsats for at hindre spredning af atomvåben. Atomvåbenmagterne forpligter sig i traktaten til ikke at overføre atomvåben til ikke-atomvåbenmagter eller at bistå disse med at fremstille eller erhverve atomvåben. Ikke-atomvåbenmagterne forpligter sig til ikke at modtage eller fremstille atomvåben.

IAEA’s arbejdsopgaver spænder over tre områder, de såkaldte tre søjler: ”safeguards and verification”
(sikkerhedskontrolforanstaltninger og verifikation), ”safety and security” (sikkerhed og sikring i relation til beskyttelse af mennesker og miljø mod strålingsfare og nuklear eller radiologisk terrorisme) og ”science and technology” (videnskab og teknologi).

Disse tre søjler udgør afsættet for Agenturets arbejde for at udvikle brugen af atomteknologi til fredelige formål og for at forhindre anvendelsen af atomenergi til militære formål. I forbindelse med den første søjle indgår Agenturet således aftaler med medlemsstaterne med henblik på at sikre, at staterne overholder deres NPT-forpligtelser, og inspicerer nationale faciliteter for at overvåge, at nukleart materiale ikke udnyttes til militære formål.

Blandt Danmarks hovedprioriteter i IAEA er arbejdet med at kontrollere Irans overholdelse af atomaftalen (Joint Comprehensive Plan of Action) og at overvåge udviklingen i det nordkoreanske atomprogram. Danmark støtter også aktivt IAEA’s arbejde for at styrke nuklear sikring i medlemslandene og dermed forebygge og modvirke nuklear eller radiologisk terrorisme eller anden misbrug.

Her kan du læse mere om IAEA's arbejde.