Gå til indhold

Eksportkontrol

På denne side findes information om Wassenaar Arrangement, Nuclear Suppliers Group, Zangger Committee og The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation

eksportkontrol

WASSENAAR ARRANGEMENT on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies

Wassenaar-Arrangementet er et eksportkontrol-regime, der har som formål at bidrage til regional og international sikkerhed og forhindre ukontrolleret spredning af våben ved at sikre større transparens og ansvarlighed i forbindelse med eksport af konventionelle våben samt produkter og teknologi med såkaldt ”dobbelt anvendelse”. Arrangementet har også til formål at forhindre, at sådanne produkter falder i hænderne på terrorister.

Her kan du læse mere om Wassenaar’s arbejde 

NUCLEAR SUPPLIERS GROUP (NSG)

NSG er et eksportkontrol-regime, der har som formål at bidrage til at sikre, at eksport af nukleare materialer, udstyr og teknologi ikke bidrager til spredning af nukleare våben. Dette søges sikret gennem implementering af en række retningslinjer for nuklear og nuklearrelateret eksport, navnlig at modtagerlandet skal underkaste sig IAEA’s safeguards-regler og -inspektioner. Retningslinjerne i NSG implementeres af hver deltagende stat i overensstemmelse med dennes nationale love og praksisser.

Her kan du læse mere om NSG’s arbejde

ZANGGER COMMITTEE

Zangger-Komiteen blev oprettet i 1971 som et uformelt forum for nukleare leverandører med henblik på at drøfte fortolkningsspørgsmål i relation til ikke-spredningstraktatens (NPT) bestemmelser. Formålet var at fastlægge retningslinjer for implementeringen af eksportkontrol relateret til bestemmelserne i NPT.
Zangger-Komiteen offentliggjorde i 1974 en liste over de nukleare produkter, som kun under særlige kontrolforanstaltninger må eksporteres til lande, som NPT ikke anerkender som atomvåbenstater. Denne liste kaldes ’the trigger list’, idet eksport af produkter på listen udløser IAEA’s safeguardsmekanisme med henblik på at sikre, at de eksporterede materialer kun anvendes til fredelige formål.

Danmark har siden 2015 varetaget formandskabet i Zangger-Komiteen.

Her kan du læse mere om Zangger-Komiteens arbejde

The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCoC)

HCoC er et resultat af det internationale samfunds bestræbelser på, at regulere området for ballistiske missiler med kapacitet til at fremføre masseødelæggelsesvåben. Stater, der har tilsluttet sig HCoC, forpligter sig til at hindre spredning af ballistiske missiler og til at udvise tilbageholdenhed, hvad angår udvikling, testning og deployering af sådanne. For at øge transparensen på området forpligter de sig desuden til at sende notifikationer forud for affyringer af ballistiske missiler samt rumfartsfartøjer og testflyvninger og til årligt at redegøre for deres lands politikker vedrørende ballistiske missiler og rumfartøjer samt at levere information om antal og typer af affyringer foretaget det seneste år.

Her kan du læse mere om HCoC