Spring til indhold

Arv og skifte i udlandet

Ifølge gældende danske regler skal et dødsbo behandles i det land, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet. En dansk skifteret er således kun kompetent til at behandle et dødsbo, hvis den afdøde havde bopæl i Danmark.

Læs mere om arvereglerne i de forskellige EU-lande på hjemmesiden "Arveret i Europa"