Spring til indhold

Information om coronavirus/COVID-19 i Østrig

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Østrig.

Senest opdateret 25-11-2020  11:44
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Østrig.

Læs rejsevejledningen for Østrig

Information om konkrete restriktioner i Østrig opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Østrig, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Østrig.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

 
Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

 

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Østrig har ingen indrejserestriktioner for indrejse fra hovedparten af de europæiske lande, herunder Danmark. Dvs. for indrejsende fra Danmark stilles der ikke krav om COVID-19 test eller ti dages karantæne ved indrejse til Østrig.

Har man i de sidste ti dage før indrejse opholdt sig i et europæisk land eller en landsdel, som Østrig har indrejserestriktioner for, skal man medbringe en negativ COVID-19 test ved indrejsen. En aktuel liste findes her.

Karantæneregler

Der er ikke noget karantænekrav for borgere indrejsende til Østrig fra oven nævnte liste, der også omfatter Danmark. Har man inden for de seneste 10 dage besøgt EU/Schengenlande, der ikke fremgår af overstående liste, skal man kunne fremvise en negativ COVID-19 test eller gå 10 dage i karantæne.

Interne rejserestriktioner

Der er ikke indført interne rejserestriktioner i Østrig.

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse gennem Østrig i transit med både bil og fly.

Det er tilladt for danskere og andre EU-borgere at rejse i transit gennem Østrig. Kommer man fra ét af de lande Østrig har indført rejserestriktioner for, skal man ved indrejse, medbringe en underskrevet indrejse- og transiterklæring, hvor man forpligter sig til transit uden ophold i Østrig. Her kan du downloade indrejse- og transiterklæring.

Personer med symptomer på coronavirus/COVID-19 kan risikere ikke at få lov til at indrejse i Østrig.

Visse mindre grænseovergange mellem Østrig og nabolande, er lukkede eller har ændrede åbningstider. Hvis du planlægger at køre gennem Østrig i transit, bør du undersøge forholdene ved de grænseovergange, du påtænker at benytte. Du bør kontrollere, om grænseovergangene er åbne samt åbningstiderne. Forholdene for forskellige grænseovergange kan findes på asfinag og sixfold.

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

 

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Den østrigske regering har indført en række tiltag og påbud for at mindske spredningen af coronavirus/COVID-19. 

Udgangsrestriktioner

Pr. 17. november 2020 træder udgangsrestriktioner i kraft døgnet rundt og gælder foreløbigt frem til d. 26. november 2020. Følgende undtagelser gør sig dog gældende: bl.a. udgang med henblik på at hjælpe andre personer, erhvervsmæssige formål samt fysisk aktivitet såsom f.eks. gå-, løbe- og cykelture.

Nedlukning / Genåbning

Fra d. 17. november og frem til 7. december gælder en omfattende nedlukning i Østrig.

Alle kultur-, fritidsinstitutioner såsom teatre, museer, biografer, svømmebade, fitnesscentre og lignende er lukkede. Restauranter og cafeer må kun udbyde take-away samt levering af mad- og drikkevarer, og barer og diskoteker er lukkede.  Hoteller, herberger m.fl. må kun besøges af bl.a. erhvervsrejsende. Nedlukningen gælder indtil videre til og med d. 6. december. Detailhandel samt serviceerhverv lukkes med få undtagelser (bl.a. supermarkeder, apoteker, banker).

Læs mere om tiltagene på det østrigske sundhedsministeriums hjemmeside (på tysk).

FAQ (på tysk): https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html

Forsamlingsrestriktioner

Der gælder i Østrig et afstandskrav i det offentlige rum på 1 meter for personer, som ikke bor i samme husstand - indendørs skal man ud over afstandskravet også bære mundbind.

Med meget få undtagelser forbydes alle former for arrangementer i perioden fra den 17. november til 7. december 2030.

Regeringen opfordrer kraftigt til, at forsamling i privat regi begrænses til egen husstand og højest med én anden person uden for husstanden

Alle virksomheder - offentlige såvel som private – bør forsat, hvor det er muligt, lade medarbejderne arbejde hjemmefra.

Mundbind

Det er obligatorisk at bære mundbind i Østrig, når man kører med offentlig transport (herunder på banegårde, stationer og ved stoppesteder) og taxaer samt andre køretjenester. Herudover er der krav om at bære mundbind i hele servicesektoren, dvs. alle butikker, supermarkeder m.fl, banker, posthuse, hos frisører, på apoteker, ved lægebesøg, på messer, ved udendørs markeder, på sygehuse og alderdomshjem og i myndighedsbygninger samt ved indendørs arrangementer (undtaget ved tildelte siddepladser). 

Mundbindet skal dække både næse og mund – såkaldte hverdagsmasker, halstørklæder el. lign. er også tilladte. Som alternativ til mundbind må såkaldte ansigtsvisirer pr. 7. november 2020 kun anvendes, såfremt man kan forelægge en lægeattest. 

Børn under seks år og personer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan bære mundbind, er undtaget fra at bære mundbind. 
Det er ikke obligatorisk at bære handsker eller gøre brug af andre værnemidler i Østrig.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om coronavirus/COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Personer, der under ophold i Østrig mistænker at være smittet, skal undgå kontakt med andre og sætte sig i forbindelse med de lokale østrigske sundhedsmyndigheder med det samme. 

 

Lokale myndigheder:

AGES Hotline: +43 0800 555 621 (Åben 24 timer i døgnet. Information om symptomer, forebyggelse og smitte)

Telefonisk sundhedsrådgivning: 1450 (Kontaktes ved symptomer i form af hoste, vejrtrækningsproblemer og åndenød. personalet kan hjælpe med diagnosticering.)

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger. 

 

Udenrigsministeriet:

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

 

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

 

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

 

Læs mere om symptomer på coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Østrig

Det er muligt for danskere at rejse ud fra Østrig.
 
Der er forskellige rejsemuligheder fra Østrig til Danmark. 
 
Flyforbindelser:
Det er muligt at flyve direkte mellem Wien og Billund med Wizzair. Austrian Airlines og Ryanair flyver direkte mellem Wien og København.

Vær opmærksom på, at der kan være begrænsede afgange samt aflysninger kan forekomme med kort varsel. 

Togforbindelser:
Det er muligt at tage toget fra Østrig til Danmark med ÖBB og Deutsche Bahn, men der kan være begrænsede afgange og aflysninger kan forekomme med kort varsel. Hold dig orienteret på togselskabernes hjemmeside. 
 
Busforbindelser:
På Flixbus' hjemmeside kan du løbende holde dig orienteret om afgange og eventuelle aflysninger.
 
Udrejse med bil:
Det er muligt at udrejse fra Østrig i bil. 

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:
Find aktuelle oplysninger om coronavirus/COVID-19 i Østrig hos det østrigske socialministeriums
hjemmeside (link på tysk) og det østrigske indenrigsministeriums hjemmeside (link på tysk). 


Lokale myndigheders hotlines:

AGES Hotline: +43 0800 555 621 (Åben 24 timer i døgnet. Information om symptomer, forebyggelse og smitte)

Telefonisk sundhedsrådgivning: 1450 (Kontaktes ved symptomer i form af hoste, vejrtrækningsproblemer og åndenød. Denne hotline kan hjælpe med diagnosticering.)

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:
Find aktuelle nyhedsartikler om corona hos de lokale nyhedsbureauer:

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden og konsulaterne i Østrig i almindelig åbningstid. 

 

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind