Spring til indhold

Information om Coronavirus/COVID-19: Albanien, Kosovo, Slovakiet og Slovenien


Senest opdateret den 02/06/2020 kl. 09:00

Danmark har ikke ambassader i Albanien, Kosovo, Slovakiet og Slovenien. Opgaverne varetages af ambassaden i Wien. Her på siden kan du læse information til danske rejsende og fastboende i ambassadens fire sideakkrediterede lande i forbindelse med udbruddet af Coronavirus/COVID-19. 

På grund af risikoen for smitte med coronavirus/COVID-19 fraråder Udenrigsministeriet i øjeblikket alle ikke-nødvendige rejser til udlandet og opfordrer alle danske rejsende til at tage hjem. Mulighederne for hjemrejse fra ambassadens fire sideakkrediterede lande har længe været væsentligt begrænsede.

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med informationer om ændrede ind- og udrejserestriktioner for Slovakiet, Slovenien, Albanien og Kosovo.

Du bør i både Slovakiet, Slovenien, Albanien og Kosovo være ekstra forsigtig som følge af Coronavirus/COVID-19 og de lokale myndigheders tiltag for at forebygge smittespredning heraf.

De forskellige landes myndigheder kan med kort varsel foretage ændringer vedrørende ind- og udrejse. Derfor bør du som rejsende løbende holde dig orienteret om lokale tiltag. Nedenfor er angivet telefonnummer til lokale hotlines og link til relevante myndigheders hjemmeside for hvert af landene, ligesom der er generelle oplysninger om ind- og udrejseforhold. 

 

Albanien:

Tlf: +355 423 76 178


Albaniens Sundhedsmyndigheder (Link på albansk)

Tirana lufthavn indstillede midlertidigt alle passagerfly ud af Albanien ved midnat mellem den 22. og 23. marts, men repratrieringsfly er fortsat tilladt. Du kan holde øje med kommende flyafgange på lufthavnens hjemmeside. Du opfordres til at kontakte flyselskaberne direkte - gerne til deres lokale kontor - hvis de oplyser at have en afgang. 

Det er efter ambassadens oplysninger ikke muligt at rejse gennem Albanien i transit. Albanien har lukket grænsen til de omkringliggende lande, ligesom flere af de omkringliggende lande har indført indrejserestriktioner ift. eller lukket grænsen til Albanien.

Det er ikke længere muligt at køre ud af Albanien i bil.

Kosovo:

Tlf: +381 38 200 80 800
Ministry of Health of Kosovo (Link på engelsk)

Du kan holde øje med kommende flyafgange på lufthavnens hjemmeside. Du opfordres til at kontakte flyselskaberne direkte - gerne til deres lokale kontor - hvis de oplyser at have en afgang. 
 
Det er efter ambassadens oplysninger ikke muligt at rejse gennem Kosovo i Transit, da grænserne til Kosovo er lukket for indrejse. Dette gælder dog ikke for kosovariske statsborgere og personer med opholdstilladelse. Der er indført restriktioner mod privatbilisme. Derudover er grænserne til Kosovo lukket for indrejse. Desuden har alle Kosovos nabolande ifølge ambassadens oplysninger lukket deres grænser til Kosovo. 

Det er ikke længere muligt at køre ud af Kosovo i bil. Der er muligvis enkelte overgange til Serbien, der stadig kan benyttes. Du bør lokalt forhøre dig om, hvorvidt den påtænkte grænseovergang er åben.

 

Slovakiet:

Tlf: +421 (0) 917 222 682
Public Health Authority of the Slovak Republic (Link på slovakisk)

Det Slovakiske Udenrigsministerium (Link på engelsk) 

Slovakiets tre internationale lufthavne; Bratislava, Kosice og Poprad er lukket for passagerfly. Fragtfly tillades. Desuden er internationale tog- og busforbindelser indstillet.
 
Det er ikke tilladt for privatpersoner at rejse gennem Slovakiet i transit uden forudgående tilladelse. Tilladelse gives, hvis der i særlige tilfælde er behov for transit. Det er ambassaden, der skal anmode om en sådan tilladelse, hvorfor du skal kontakte ambassaden i god tid inden din planlagte transit. 

Det er i forbindelse med hjemrejse fra Slovakiet muligt at køre fra Slovakiet gennem Østrig i transit. Dette tillades kun, hvis der ikke stoppes undervejs gennem Østrig. Det er et krav, at din benzintank er fuld, når du passerer grænsen (kontrol af benzintank kan forekomme). Ifølge ambassadens oplysninger stilles der ved transit ikke krav om en lægeattest. Dog kan danske statsborgere, som transiterer Østrig, blive underlagt et sundhedstjek i forbindelse med grænsekontrol. 
 
Det er desuden i forbindelse med hjemrejse fra Slovakiet muligt at køre fra Slovakiet gennem Tjekkiet (med henblik på transit til Danmark). Tjekkiet tillader EU-statsborgere og personer med gyldig opholdstilladelse i EU at rejse gennem Tjekkiet i transit uden ophold. Bevis for statsborgerskab/opholdstilladelse samt nødvendigheden af transit forlanges. Det er nødvendigt, at du kontakter den danske ambassade i Prag senest 48 timer før transit, da de skal udfærdige en erklæring til de tjekkiske myndigheder. Se mere om mulighederne for transit på Tjekkiets indenrigsministeriums hjemmeside

Der er indført indrejserestriktioner til Slovakiet. Det er kun slovakiske statsborgere og udlændinge med permanent eller midlertidigt ophold i Slovakiet der vil kunne opnå indrejse i Slovakiet. Personer med tætte relationer (ægteskab, forældreskab og lignende) samt personer med arbejde i Slovakiet kan også opnå indrejse. Temperaturmålinger ved grænseovergange kan forekomme. Med meget få undtagelser pålægges alle, der indrejser fra udlandet, indledningsvist et obligatorisk ophold i et isolationscenter med henblik på test for Coronavirus/COVID-19. Tester man negativ, pålægges man efterfølgende 14 dages selvisolation i hjemmet. Inden indrejse i Slovakiet skal der udfyldes en særlig online registreringsblanket til de slovakiske myndigheder. 

Indrejserestriktionerne omfatter ikke chauffører, der udfører international varetransport til Slovakiet og gennem Slovakiet. Ved af- og pålæsning af varer skal chauffører bære åndedrætsmaske og handsker. 

 

Slovenien: 

Tlf: +386 31 646 617 (Bemandet på hverdage fra kl. 9-17)
Sloveniens Sundhedsmyndigheder (Link på engelsk)

Fra den 12. maj 2020 har det igen været muligt at rejse ud af Slovenien med fly. Du kan holde øje med kommende flyafgange på lufthavnens hjemmeside

Det er muligt for danskere at rejse gennem Slovenien i bil i transit mod Danmark. Der kræves ikke særlig tilladelse eller lægeerklæring. Danske statsborgere, som transiterer Slovenien, kan blive underlagt et sundhedstjek forbindelse med grænsekontrol. Ved stop i forbindelse med såvel indkøb som benzinpåfyldning er det et krav, at der bæres ansigtsmaske samt handsker, når man bevæger sig indenfor. Bemærk, at der kræves en fyldt tank for at rejse gennem Østrig i transit, hvorfor benzinpåfyldning vil være nødvendig i Slovenien

Der er indført indrejserestriktioner for rejsende fra Slovenien til Østrig. Indrejserestriktionerne gælder i følge ambassadens oplysninger ikke for personer, som rejser gennem Østrig i transit, under forudsætning af, at der ikke foretages nogen som helst stop undervejs gennem Østrig. Ifølge ambassadens oplysninger stilles der ved gennemrejse ikke krav om en lægeattest, men bilens benzintank skal være fuld (kontrol af benzintank kan forekomme). Yderligere kan danske statsborgere, som transiterer Østrig, blive underlagt et sundhedstjek i forbindelse med grænsekontrol. Du opfordres til at undersøge den enkelte grænseovergang ved konkrete rejseplaner, herunder om denne fortsat er åben og om den har ændrede åbningstider.

 

Danskerlisten - Nem adgang til vigtig information: 

Ambassaden opfordrer alle danskere i Albanien, Kosovo, Slovenien og Slovakiet til hente udenrigsministeriets app Rejseklar og via appen registrere sig på danskerlisten. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig - også hvis du eventuelt strander. Du kan få nærmere vejledning om Danskerlisten her.  

Har du tidligere registreret dig på danskerlisten, og er du ikke længere i Albanien, Kosovo, Slovenien eller Slovakiet, opfordres du til at afregistrere dig.

Har du spørgsmål i forbindelse med Coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til den danske ambassade i Wien på telefonnummer +43 1 512 79 04. Uden for ambassadens åbningstid er der mulighed for omstilling til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter som også kan kontaktes direkte på telefonnummer: +45 33 92 11 12.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen. På de danske myndigheders fælles informationsside kan du finde information om Coronavirus/COVID-19.

For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside

NemID for danskere i udlandet: 
Det globale udbrud af covid-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Du kan læse mere om dette her.