Spring til indhold

Ambassaden søger én praktikant til FN og én kommunikationspraktikant

21.01.2014  10:38
Ambassaden søger nu én praktikant til FN og én kommunikationspraktikant  fra den 1.august 2014 til den 31.januar 2015.                                     Ansøgningsfristen er den 17. februar klokken 9.00!                  Venligst se relevante opslag nedenfor.

Sagsområder for praktikanter
Generelt vil det gælde, at praktikanterne i nogen grad vil være back-up for hinanden og fleksibilitet er derfor en nødvendighed i løsningen af de konkrete opgaver. Fleksibiliteten giver samtidig den enkelte praktikant mulighed for at udvikle og afprøve en række kompetencer under praktikopholdet.

Alle praktikanter bistår med tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Østrig inkl. oplæg for besøgende skole- og gymnasieklasser.

Praktikant med fokus på presse, kommunikation og kultur
Arbejdet spænder fra Public Diplomacy-aktiviteter over kulturaktiviteter til profilering af Danmark og ambassaden i østrigsk presse.
Produktion og redigering af indhold, herunder video og nyheder, til ambassadens hjemmeside samt kulturarbejde vil være blandt de væsentligste opgaver. Se særskilt opslag.
Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at kommunikationspraktikanten taler tysk.

For yderligere information, skriv til den nuværende praktikant: Selma Kusturica (selkus@um.dk)

Se saerskilt opslag for kommunikations praktikstilling


Praktikant med fokus på FN (IAEA, UNIDO, UNODC, CTBTO)
Din hovedopgave vil være at understøtte ambassaden i at fremme danske interesser inden for FN-organisationerne, særligt IAEA, og andre internationale organisationer i Wien, bl.a. CTBTO. Du vil stifte bekendtskab med de forskellige discipliner af multilateralt samarbejde og få en bred indsigt i organisationernes arbejdsområder og danske diplomaters arbejde.
Se særskilt opslag.
Det er en forudsætning, at FN-praktikanten taler og skriver engelsk flydende og skriftligt formulerer sig klart og præcist på dansk.

For yderligere information, skriv til den nuværende praktikant: Benjamin Kaas Buschard (benbus@um.dk).

Se særskilt opslag for FN praktikstilling

Forventninger til praktikanterne
Stillingerne søges besat med danske studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse og har en bachelorgrad. Ambassaden har ikke mulighed for at ansætte volontører eller studentermedarbejdere mv.
Der stilles til alle praktikanter krav om en betydelig arbejdsindsats i visse spidsbelastningsperioder. Udover de afdelingsspecifikke opgaver forventes praktikanterne blandt andet at tage del i afviklingen af en række fælles opgaver, deriblandt ambassadens arrangementer i Østrig.
Praktikanterne støttes undervejs i at udarbejde en større rapport til brug for godkendelse af praktikophold, hvis dette er et krav fra uddannelsesinstitutionen. Hver praktikant får tildelt en personlig praktikvejleder blandt ambassadens akademiske medarbejdere.

Praktikvilkår
Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanterne vil dog modtage et huslejetilskud på 400 Euro pr. måned.

For yderligere oplysninger
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks, Wien 
Führichgasse 6
A-1010 Wien 
Tlf. +43(0)  1 512 79 04
Fax +43 1 513 8120
vieamb@um.dk
http://oestrig.um.dk