Spring til indhold

Dansk deltagelse i anti-semitistisk OSCE konference

10.02.2020  09:56

Danmarks ambassadør & faste repræsentant i Østrig, René Rosager Dinesen deltog i den årlige højniveau konference om bekæmpelse af antisemitisme i OSCE regionen den 4.-5. februar 2020 i forbindelse med ambassadørens besøg i hhv. Pristina og Tirana den 2.-5. februar 2020. Konferencen blev organiseret af det albanske formandskab i Tirana med deltagelse fra OSCEs medlemsstater, repræsentanter fra OSCE, andre internationale organisationer samt civilsamfundsorganisationer, herunder en repræsentant fra det jødiske samfund i Danmark.

Konferencens formål var at dele ’best practices’ i forhold til bekæmpelse af antisemitisme. Der blev lagt stor vægt på vigtigheden af uddannelse – både om Holocaust, men også om alt det positive, de jødiske samfund har og fortsat bidrager med til vores samfund – samt på vigtigheden af konkrete handlinger fra regeringer både i forhold til at sikre de jødiske samfund fysisk og sikre tiltag, der skal forhindre hadtale særligt på internettet. 

Den danske ambassadør leverede et indlæg, der gjorde det klart, at antisemitisme på ingen måde kan tolereres i vores samfund og at konkrete handlinger er afgørende. I den henseende refererede han til den danske regerings planer om en handlingsplan med henblik på at bekæmpe antisemitisme. Han nævnte ligeledes den såkaldte Danske Model, som Danmarks indsats for bekæmpelse af antisemitisme er blevet kendt som. Den udmærker sig bl.a. ved etablering af fast fysisk beskyttelse af det jødiske samfund herunder skoler og synagoger samt det tætte samarbejde med det jødiske samfund. Repræsentanten for sidstnævnte brugte også konferencen til at berette om den Danske Model og udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med den danske regering om sikringen af det jødiske samfund i Danmark. 

Konferencen var velbesøgt og præget af en dynamisk, ærlig og åben udveksling om udfordringer og gode erfaringer. Danmark vil fortsætte sin aktive indsats for at bekæmpe antisemitisme, også i OSCE regionen. 

Ud over hvervet som ambassadør til OSCE i Wien, varetager ambassadøren også de danske bilaterale opgaver i forhold til Albanien. Deltagelsen på OSCE-konferencen i Tirana bød således også på mulighed for et bilateralt møde i Albaniens udenrigsministerium.

Yderligere læsning om OSCE’s Conference on combating Anti-Semitism in the OSCE region findes her