Spring til indhold

International Conference on Nuclear Security: Sustaining and Strengthening Efforts

11.02.2020  17:08

Danmarks ambassadør til det Internationale Atomenergi-Agentur (IAEA) afgav i dag det danske indlæg ved IAEAs Højniveaukonference om styrkelse af nuklearsikring. Danmark støtter IAEAs arbejde inden for nuklearsikring, som bl.a. går ud på at sørge for, at nukleart eller radiologisk materiale ikke falder i hænderne på terrorister eller på anden måde misbruges til ondsindede eller kriminelle formål. Til konferencen er der bl.a. blevet vedtaget en erklæring, som understreger, at alle medlemslande af IAEA støtter dette arbejde.

Siden 2007 har Danmark bidraget til IAEAs Nuclear Security Fund, som finansierer aktiviteter vedrørende styrket grænseovervågning og transportsikkerhed, bedre cybersikkerhed samt fysisk beskyttelse af anlæg, hvor der bliver brugt nukleart eller radiologisk materiale. 

IAEAs nye generaldirektør, Rafael Grossi, understregede i sit åbningsindlæg nødvendigheden af en styrkelse af den nukleare sikring i takt med, at stadig flere lande bruger mere nukleart og radiologisk materiale.

 

 

Inspiration fra ICONS