Spring til indhold

Danida modtager pris for støtte til kampen mod kvindelig omskæring 

15.10.2014  15:12
Danida, den del af udenrigsministeriet der har ansvaret for Danmarks udviklingssamarbejde, har fået tildelt en pris for mange års støtte til afrikanske NGOer i deres kamp mod kvindelig omskæring (Female Genital Mutilation, FGM). Ved hjælp af udviklingsstøtte fra bl.a. Danmark er der kommet internationalt fokus på kvinder og pigers ret til at bestemme over egen krop.

På verdensplan har op til 150 millioner kvinder og piger fået fjernet samtlige eller dele af de ydre kønsorganer, skønner menneskerettighedsorganisationer og FN. Et indgreb, der efterlader ofrene med både fysiske og psykiske livslange mén. Derudover er kvindelig omskæring skyld i mange dødsfald, da indgrebene ofte udføres af ikke-uddannede personer under katastrofale hygiejniske forhold. Afrikanske NGOer - regionale og internationale - har med støtte fra bl.a. Danmark gennem mange år arbejdet for at bekæmpe traditionen, der stadig praktiseres i mange afrikanske lande.

Omfattende initiativer
Indsatsen mod den skadelige praksis kræver først og fremmest oplysningskampagner, men også konkrete tiltag, som f.eks. oprettelse af nye job, da de mennesker der før udførte omskæringen, mister deres beskæftigelse og indtjening, og dermed får brug for en ny indkomst. Et afgørende princip for arbejdet er den lokale forankring hos kvinder, ældre som yngre, mænd og de lokale beslutningstagere. De afrikanske NGOers arbejde mod kvindelig omskæring og lignende voldelige overgreb har i snart 30 år været muliggjort ved hjælp af finansiel støtte i form af international bistandshjælp. Derfor inviterede flere afrikanske NGOer i samarbejde med Den Afrikanske Kvindebevægelse i Wien og Academic Counsil of the United Nation System, til en prisoverrækkelse i FN i Wien, hvor Danmark og Norge modtog priser for støtten til kampen mod FGM. Chefrådgiver i Udenrigsministeriet, Toni Michelsen, modtog - på vegne af Danida - en pris for støtten til kvinder og pigers rettigheder.

 

Danmark fortsætter bistanden
I sin tale ved prisoverrækkelsen garanterede Toni Michelsen, at Danida også fremover vil yde finansiel støtte til kampen mod FGM. Danmark lægger vægt på ikke at se FGM alene som et spørgsmål om sundhed uden samtidig at tage hensyn til de kulturelle, sociale og menneskeretslige aspekter. Det en basal menneskeret at bestemme over egen krop – derfor er den vedvarende bistand til kampen mod kvindelig omskæring vigtig, slog Toni Michelsen fast.