Spring til indhold

Folketingsvalget den 18. juni 2015

28.05.2015  10:57
Brevstemmer til folketingsvalget kan afgives allerede nu. Det er dog en betingelse for stemmens gyldighed, at man er optaget på valglisten.

Du finder informationer om valg på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om udenlandsdanskeres valgret  og om mulighederne for at brevstemme.

Du kan afgive brevstemme ved personligt fremmøde på ambassaden i Wien eller et af vores konsulater. Pas eller anden billedlegitimation skal medbringes.

Ambassadens åbningstider: mandag til torsdag kl. 9 – 16, fredag kl. 9 – 14.

Brevstemmer skal kunne nå frem til det aktuelle afstemningssted i Danmark senest torsdag den 18. juni 2015 inden afstemningens begyndelse kl. 9.00. Det betyder i praksis, at brevstemmerne skal være de pågældende kommunalbestyrelser i hænde senest onsdag den 17. juni 2015.