Spring til indhold

Europa-parlamentsvalg den 25. maj 2014

21.01.2014  15:15
Er du dansk statsborger, bor du i et andet EU-land, og vil du gerne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2014, skal du søge Københavns Kommune om at blive optaget på valglisten.

Vejledning og ansøgningsskema, der skal benyttes ved optagelse på valglisten, kan downloades via Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk samt på Økonomi og Indenrigsministeriets valghjemmeside: www.valg.oim.dk.

Ansøgning om optagelse på valgliste kan finde sted til og med tirsdag den 22. april 2014.

For mere information om optagelse på valglisten og oplysninger omkring brevstemning læs her:

http://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/eu-bosatte-danskeres-valgret.aspx

Brevstemmeafgivning i udlandet kan finde sted fra og med den 25. februar 2014. Husk at medbringe billedlegitimation.

Ambassadens åbningstider:

MA - TO 9.00 - 16.00, FR 9.00 - 14.00