Spring til indhold

Europa-parlamentsvalg og folkeafstemning om patentdomstolen den 25. maj 2014

26.02.2014  15:56
Der kan brevstemmes til Europa-parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj  2014 fra den 25. februar 2014.

Europa-parlamentsvalget

Er du dansk statsborger, bor du i et andet EU-land, og vil du gerne stemme til Europa-parlamentsvalget i Danmark i 2014, skal du søge Københavns Kommune om at blive optaget på valglisten.

Vejledning og ansøgningsskema, der skal benyttes ved optagelse på valglisten, kan downloades via Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk samt på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: www.valg.oim.dk.

Ansøgning om optagelse på valgliste kan finde sted til og med tirsdag den 22. april 2014.

For mere information om optagelse på valglisten og oplysninger omkring brevstemning læs her:
http://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/eu-bosatte-danskeres-valgret.aspx

Folkeafstemning om patentdomstolen

Personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i Danmark og som på valgdagen er fyldt 18 år, har valgret og kan stemme til folkeafstemning om patentdomstolen i Danmark.

Til folkeafstemningen den 25. maj stemmes der om, hvorvidt Danmark skal være med i en ny europæisk patentreform.

Læs mere om patentreformen.

Brevstemmeafgivning

Brevstemmeafgivning på ambassaden kan finde sted i åbningstiderne. Brevstemmemateriale udleveres her. Husk billedlegitimation.

For brevstemmeafgivning på konsulaterne kontakt venligst disse direkte.

Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: www.valg.oim.dk.