Spring til indhold

Danmark opretter grøn investeringsfond

14.07.2014  11:25
Den danske regering opretter fond, der skal fremme grøn investering og innovation.

Danmarks regering og dens støttepartier har besluttet at oprette en investeringsfond, ’Danmarks Grønne Investeringsfond’, der skal sikre bedre mulighed for grøn investering.

Fremover vil private virksomheder og almene boligorganisationer kunne låne penge fra fonden til eksempelvis bedre isolering af bygninger og ressourceeffektiv produktion.

’Danmarks Grønne Investeringsfond’ vil have en udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. Fonden vil yde lån, der gør, at det bedre kan betale sig at investere i langsigtede grønne løsninger så som energirenovering og vedvarende energianlæg.

Bedre mulighed for grøn innovation
Som en del af indsatsten for at fremme den grønne omstilling af samfundet, vil Danmarks regering, sideløbende med investeringsfonden, oprette en innovationspulje, der skal hjælpe små – og mellemstore virksomheder.

Selvom Danmark allerede er langt fremme, når det gælder udvikling af miljøteknologi, kan mindre virksomheder opleve vanskeligheder ved at finansiere udvikling af nye teknologier.

Innovationspuljen skal fremme udvikling inden for klima - og miljøteknologi og vil have et omfang på i alt 80 mio. fordelt på 20 mio. årligt i 2015-2018.