Spring til indhold

Danmark donerer 2 millioner euro til jordskælvshjælp til Albanien

20.02.2020  13:22

Albanien blev den 26. november 2019 ramt af et jordskælv, som målte 6,3 på Richterskalaen. Jordskælvet, som er det kraftigste, der har ramt Albanien de sidste 20-30 år, forårsagede 51 dødsofre og påvirkede godt 202.000 personer enten direkte eller indirekte, heraf 17.000 som mistede deres hjem på grund af ødelagte eller beskadigede boliger. Ifølge en opgørelse udarbejdet i fælleskab af EU, FN samt Verdensbanken, beløb værdien af de samlede skader og tab efter jordskælvet sig til knap 1 milliard euro.
 
Som følge af de omfattende skader og behov for hjælp til genopbygning blev der den 17. februar 2020 afholdt en international donorkonference i Bruxelles. Udenrigsminister Jeppe Kofod repræsenterede Danmark på donorkonferencen og gav i den forbindelse lovning om en dansk donation på 2 millioner euro (ca. 15 millioner danske kroner) til genopbygningsarbejdet i Albanien.
 
I forvejen donerede Danmark som et af de første lande ca. 0,7 millioner euro (fem millioner danske kroner) til det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) humanitære appel umiddelbart efter jordskælvet. Dette danske bidrag dækkede dengang ca. 25 pct. af den humanitære appel.
 
Under den internationale donorkonference den 17. februar beløb de samlede løfter om donationer til genopbygningsarbejdet i Albanien sig til 1,15 milliarder euro, hvoraf lidt over halvdelen af beløbet blev doneret som lån.   
 
Danmarks Ambassade & Faste Mission i Wien varetager de bilaterale relationer mellem Danmark og Albanien.

Donerconference