Spring til indhold

Global varehandel steg 1,9 pct.  i juli 2019. Årsstigningstakten faldt til 0,8 pct.

25.09.2019  17:06

 

 

Fremgangen i verdenshandelen med varer i juli i forhold til juni var ikke tilstrækkelig stor til at kompensere for tidligere måneders tilbagegang. Således har der været et fald i verdenshandelen både i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud på 0,1 pct. og tilsvarende i de seneste 6 måneder i forhold til 6 måneder forud på 1,0 pct.  På årsbasis er væksten nu kun 0,8 pct., hvilket er det laveste siden maj 2010. Baggrunden for faldet i væksten er primært lavere europæisk, asiatisk og japansk varehandlen.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

 

 

[1] Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser. https://www.cpb.nl/en

 

Download pdf her

Download word her