Spring til indhold

Vareeksporten steg 1,8 pct. i august. Årsstigningstakten steg til 6,1 pct.

09.10.2019  12:45

 

Stigningen i vareeksporten i august på 1,8 pct. pct. i forhold til juli skyldes især god vækst i vareeksporten til USA og Nederlandene, hvor sidstnævnte i en vis udstrækning anvendes som transit til den øvrige verden. Også på årsbasis har disse to lande trukket en stor fremgang i dansk vareeksport. Det er især medicinaleksporten og eksporten af maskiner, som har trukket eksporten frem med årsvækstrater på henholdsvis 15,4 pct. og 9,7 pct., hvilket er markant højere end den samlede årsvækstrate på 6,1 pct. Negativt slår især udviklingen af vareeksporten til Storbritannien igennem, hvor blandt andet den vedvarende usikkerhed og det svækkede britiske pund har ført til en eksporttilbagegang på 7,4 pct. på årsbasis.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download som PDF

Download som Word