Spring til indhold

Global varehandel steg 2,1 pct. i november 2020. Årsstigningstakten steg til -5,4 pct. Første måned siden COVID19 med højere handel end for et år siden.

25.01.2021  13:18

Hermed var var globale varehandel 1,5 pct. højere end november sidste år, hvilket er første gang siden COVID19-gennemslaget primo 2020, at den globale varehandel er højere end samme måned året før. Årsstigningstakten, dvs. udviklingen de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud var et fald på -5,4 pct.

Global varehandel november grafer

De fleste lande og regioner havde fremgang i varehandelen i november i forhold til oktober og alle havde fremgang på både tre og seks måneders basis. Kun Kina har haft fremgang på års-basis, hvor Eurozonen har haft et fald på omkring 8,5 pct. og USA omkring 7,5 pct. 

Global varehandel november tabel

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk