Spring til indhold

Danmarks besvarelse af anbefalinger fremsat i FN’s Menneskerettighedsråd

01.07.2011  15:56

Regeringen har i dag fremsendt sin endelige besvarelse af de anbefalinger, der blev fremsat under Danmarks Universal Periodic Review (UPR) i FN’s Menneskerettighedsråd.

 

I forbindelse med fremsendelsen af Danmarks besvarelse til FN’s Kontor for Højkommissæren for Menneskerettigheder siger udenrigsminister Lene Espersen:

 

"Regeringen har efter grundig overvejelse vurderet, at vi fra dansk side kan acceptere 84 ud af de 133 anbefalinger, der blev fremsat under Danmarks Universal Periodic Review i FN’s Menneskerettighedsråd. Danmark tager de accepterede anbefalinger meget alvorligt og ser frem til en dialog med civilsamfundet om opfølgningen på disse. Den danske regering har fra starten givet UPR-processen høj prioritet og har i tråd hermed frivilligt tilkendegivet, at Danmark allerede i 2013, og således to år før Danmarks næste UPR-eksamination i 2015, vil udarbejde en midtvejsrapport, der gør status over opfølgningen på de accepterede anbefalinger."

 

Under Danmarks Universal Periodic Review i FN’s Menneskerettighedsråd den 2. maj 2011 modtog Danmark sammenlagt 133 anbefalinger fra de 47 FN-medlemslande, der afgav indlæg under eksaminationen. Anbefalingerne vedrører Danmarks efterlevelse af dets internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

 

I henhold til UPR-mekanismens retningslinjer skal stater som opfølgning på deres UPR-eksamination tage stilling til de fremsatte anbefalinger med henblik på at tilkendegive, hvorvidt den enkelte anbefaling accepteres eller afvises. Det er normal praksis, at staterne afviser et antal anbefalinger. Dette kan bl.a. skyldes, at de pågældende anbefalinger vedrører forpligtelser, som staten allerede efterlever eller beror på faktuelle misforståelser.

Den danske regering har nøje overvejet samtlige 133 anbefalinger fremsat under Danmarks Universal Periodic Review og har på den baggrund besluttet at acceptere 84 af anbefalingerne, som det fremgår af den fremsendte besvarelse.

Danmarks besvarelse af anbefalingerne kan åbnes nedenfor. En dansk udgave af besvarelsen vil blive uploaded på hjemmesiden i den nærmeste fremtid.