Spring til indhold

Udenrigsminister Lene Espersens kommentar til FNs Sikkerhedsråds formandskabsudtalelse om Syrien

04.08.2011  06:19

I forlængelse af FN's Sikkerhedsråds formandskabsudtalelse om Syrien, siger udenrigsminister Lene Espersen:

"Jeg hilser det velkommen, at der nu foreligger et meget klart og vigtigt signal fra Sikkerhedsrådet til det syriske regime. Det er nu et samlet internationalt samfund, også med Rusland og Kina, der fordømmer regimets voldelige adfærd og undertrykkelse af fredelige demonstranter. Der er ingen tvivl om, at det må gøre indtryk i Damaskus, der ser sig stadig mere isoleret.

Regimet må straks standse volden. I stedet må der indledes en reel politisk dialog, og regimet må gennemføre konkrete reformer, der imødekommer demonstranternes legitime krav. I forlængelse af udmeldingen fra Sikkerhedsrådet er det vigtigt, at det internationale samfund står sammen og fastholder presset på regimet. Det vil vi fra dansk side arbejde for, ikke mindst i EU, hvor vi har vedtaget målrettede sanktioner mod dem, der direkte eller indirekte er ansvarlige for de uhyrlige overgreb i Syrien.

Jeg hilser det derfor velkommen, at der er indkaldt til et ekstraordinært EU-ambassadørmøde i Bruxelles på torsdag for at drøfte den dramatiske udvikling i Syrien, og vores muligheder for i fællesskab at lægge yderligere pres på regimet."