Spring til indhold

Niels Holck

07.07.2011  17:31
Regeringen respekterer de uafhængige danske domstoles afgørelse. Domstolene og retsvæsenets uafhængighed er et grundlæggende princip i et demokratisk retssamfund som det danske, og det er regeringens håb, at et demokrati som det indiske har forståelse for netop det. På vegne af regeringen udtrykker udenrigsministeren ønske om, at Indien og Danmark kan fortsætte udbygningen af det tætte bilaterale forhold til gensidig gavn.  Udenrigsministeriet har ikke yderligere kommentarer. Yderligere information kan fås hos Rigsadvokaten.