Spring til indhold

Utøya: savnet dansk statsborger

25.07.2011  11:20

Politiet i Oslo har søndag d. 24. juli 2011 udtalt, at man af respekt for de sårede, savnede og omkomne personer og for deres pårørende ikke vil give meddelelser om enkeltpersoner, før man har sikre oplysninger om de pågældendes tilstand, og før de pårørende er blevet informeret.

Udenrigsministeriet og ambassaden har fuld tillid til, at de norske myndigheder arbejder så hurtigt, som de overhovedet kan i den meget vanskelige situation.