Spring til indhold

Udviklingsbistanden til Irak forlænges til 2013

04.07.2011  16:32

Trods betydelig forbedring de seneste år er sikkerhedssituationen i Irak fortsat kritisk. For at bidrage til konsolideringen af det nye irakiske demokrati har udviklingsministeren besluttet at forlænge bistanden til Irak i yderligere tre år. Den nye fase vil fokusere på fremme af menneskerettigheder og styrkelse af retsstaten – områder som den nye irakiske samlingsregering ser som helt afgørende for den fortsatte demokratiske udvikling. 

Programmet vil blive gennemført i tæt samarbejde med FN-organisationer, International Media Support (IMS) og uafhængige irakiske institutioner og organisationer.  Programmet knytter an til aktuelle forandringsprocesser og bidrager på den måde til forandring på kort sigt og understøtter samtidigt den demokratiske udvikling på længere sigt.

Kvinder og børn indtager en central placering i programmet. De hyppige krænkelser af kvinder og børns rettigheder er bl.a. en konsekvens af den langvarige konflikt i landet. Støtten retter sig mod at indføre lovgivning, der kan beskytte kvinder og børns retsstilling, og sikre dens håndhævelse. Samtidig uddannes ansatte inden for politi og sociale myndigheder i behandlingen af kvinder og børn udsat for vold, menneskehandel eller seksuelt misbrug. 

Støtte til civilsamfundet, der ligeledes indgår i programmet, er blevet aktualiseret af den folkelige protestbevægelse, hvor civilsamfundsorganisationer spiller en vigtig rolle, som formidler mellem ”gaden” og de demokratiske beslutningsprocesser.  Alle dele af programmet prioriterer oplysningsindsatser rettet mod offentligheden. Endvidere ydes der støtte til professionalisering af de trykte medier.  
  
På menneskerettighedsområdet omfatter samarbejdet den nationale menneskerettighedskommission, der aktuelt er under etablering, og som vil føre an i bestræbelserne på at fremme respekten for menneskerettighederne på alle niveauer i samfundet. Endelig sigter støtte til den uafhængige nationale anti-korruptionskommission på at uddanne ansatte i den statslige administration i at forebygge korruption.   
    

For yderligere information kontakt:

Danmarks ambassadør i Irak
Gert Meinecke
E-mail: bgwamb@um.dk
Telefon: +964 (0) 790194 0847