Spring til indhold

Støtte til Red Barnets indsats imod tørkekatastrofen på Afrikas Horn

11.07.2011  00:19

Konsekvenserne af tørken på Afrikas Horn bliver stadigt tydeligere, og antallet af berørte mennesker stiger fortsat. Mange er tvunget til at forlade deres hjem for at finde mad og vand. Et meget konkret og ulykkeligt udtryk for det er, at der for tiden ankommer over 1.100 mennesker dagligt til verdens største flygtningelejr i Dadaab i det nordøstlige Kenya. Over halvdelen af børnene er så hårdt ramt af sult, at de øjeblikkelig må behandles for fejlernæring. Det samme billede tegner sig i flygtningelejrene i Dolo Ado i det sydlige Etiopien.

 

Udviklingsminister Søren Pind udtaler i den forbindelse:

 

”Vi øger nu yderligere den danske indsats imod den katastrofale udvikling på Afrikas Horn, hvor op mod 10 millioner mennesker nu er ramt af tørken. Danmark har de senere år løbende hjulpet med betydelig bistand til den i forvejen hårdt ramte region, men situationen er nu så alvorlig, at det er nødvendigt med ekstraordinære tiltag. Vi skal for alt i verden undgå en gentagelse af sultkatastrofen fra 1980’erne, som de fleste nok husker de frygtelige billeder fra. Jeg er derfor glad for, at Red Barnet nu bruger 2 mio. kr. fra nødhjælpspuljen, som Udenrigsministeriet har stillet til deres rådighed, så den samlede danske indsats beløber sig til 65 mio. kr. Den nuværende tørke ser ud til at blive den værste i de sidste 50 år, så det er nødvendigt at vi følger situationen fra dag til dag.”

 

Udover bevillingen på 2 millioner kr. til Red Barnet er den danske bistand indtil nu fordelt til FN’s Fødevareprogram og de humanitære landefonde i Etiopien og Somalia samt danske NGO’er. Samlet har Udenrigsministeriet i indeværende år givet op mod 120 millioner kr. i humanitær bistand til Afrikas Horn. En betydelig del af bevillingerne er gået til at videreføre en langsigtet indsats, der har til formål at styrke fødevaresikkerhed blandt sårbare grupper.