Spring til indhold

EU-Kommissionen vedtager Arktis-politik

27.04.2016  15:37

”Det er fremragende, at Kommissionen har vedtaget en sammenhængende politik for Arktis. Danmark har længe arbejdet for, at EU engagerer sig mere i Arktis, og jeg noterer med tilfredshed, at Kommissionen har valgt at tage mange af Kongeriget Danmarks mærkesager med. Det gælder for eksempel indenfor bæredygtig udvikling, økonomisk udvikling, samt forskning i det arktiske miljø og klima. Politikken fokuserer også på en anden dansk mærkesag, nemlig telekommunikation og satellitter, som er afgørende for sikker søfart, luftfart, forskning og bedre internet i små arktiske kystsamfund.

Vi bistår naturligvis gerne Kommissionen med at omsætte politikken til konkret handling, projekter og investeringer i det arktiske område. For Kongeriget er det også vigtigt, at EU engagerer sig konstruktivt og med respekt for de eksisterende regionale struturer og arktiske befolkninger, samt at Arktis fastholdes som en region med lavspænding. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med EU om udvikling i Arktis”, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Baggrund

Kommissionen og den Fælles Udenrigstjenestes fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende ”En integreret EU-politik for Arktis”, blev vedtaget af Kommissionen i dag, onsdag den 27. april 2016, og forventes behandlet i Rådet og Europa-Parlamentet i de kommende måneder. Som eneste EU-medlemsland, der er en arktisk kyststat, har Danmark sammen med Grønland og Færøerne spillet Kongerigets prioriteter aktivt ind i processen.