Spring til indhold

Udenrigsministeriets prisopgave. Skriv fængende om EU frem mod 2020 og vind 30.000 kr.

07.07.2011  12:34

Udenrigsministeriets prisopgave blev udskrevet første gang i 2009 med det formål at stimulere interessen for udenrigspolitik blandt unge.

Danmark overtager EU-formandskabet den 1. januar 2012 og skal således lede forhandlingerne om, hvordan EU kan håndtere globaliseringens udfordringer og drage nytte af dens fordele. Danmark udfordres dog af EU-forbehold, som gør sig gældende på en række områder, hvor det europæiske samarbejde er i betydelig udvikling.
I lyset af ovenstående betragtninger vil det være interessant at få bud på følgende problemstillinger:

- Varer, teknologi og arbejdspladser flytter hurtigere over grænserne end nogensinde tidligere, og det stiller krav til Europas konkurrenceevne. Hvordan kan væksten i EU sikres på en måde, der tilgodeser danske konkurrencemæssige styrkepunkter? 

- Hvordan kan Danmark arbejde for, at EU udnytter sine nye udenrigspolitiske instrumenter og påtager sig et større globalt ansvar i internationale anliggender?

- Hvilken rolle spiller de danske EU-undtagelser på det retlige, økonomiske og forsvarsmæssige område set i lyset af, at EU er en central platform for varetagelsen af danske udenrigspolitiske interesser?

- Med Lissabon-traktaten er der skabt rammer for et mere åbent, demokratisk og borgernært EU. Hvordan kan Danmark arbejde for at, der skabes bedre samspil mellem det europæiske politiske niveau og borgerne, hvor borgerne engageres i de spørgsmål, som har en betydning for dem i deres hverdag?

Prisopgavebesvarelser kan indleveres af studerende og ph.d. (inkl. kandidater) ved videregående uddannelser i Danmark, som ikke er fyldt 30 år på tidspunktet for udskrivelsen.

Foruden de 30.000 kr. (skattepligtig) i førstepræmie til den bedste besvarelse inviteres forfatterne til de tre bedste besvarelser til at deltage i et arrangement, hvor opgavernes perspektiver uddybes og diskuteres med udenrigsministeren.

Opgavens problemformulering er udfærdiget af Europapolitisk kontor i Udenrigsministeriet i tæt samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), som også bedømmer og endeligt indstiller de tre bedste opgaver til Udenrigsministeriet.
For yderligere information om prisopgaven henvises til www.um.dk og www.diis.dk
Fristen for indlevering er 3. oktober 2011

Kontakt: Jens Chr. Andersen
Kontoret for Public Diplomacy og Kommunikation
Telefon: 3392 0422 / E-mail: PDK@um.dk  ”