Spring til indhold

Danmark klar med plan for at forbedre EU's civile støtte til konfliktramte lande

02.10.2019  09:59

Danmark har lanceret en ny plan for, hvordan EU’s krisestyringsindsats kan forbedres – både fra dansk side og i den bredere EU-kreds. Planen skal blandt andet lede til mere effektiv rekruttering af krisestyringseksperter, større lokal beslutningskraft i missionerne og bedre samarbejde på tværs af myndigheder.

 

Den nationale implementeringsplan for civil CSDP

EU’s krisestyringsindsats er et vigtigt redskab til at styrke Europas sikkerhed ved at hjælpe skrøbelige stater til bedre selv at kunne tage vare på deres egen sikkerhed.

Danmark er det EU-land, som har næst flest udsendte personer pr. indbygger i EU’s civile krisestyringsoperationer. De danske eksperter tæller alt lige fra politifolk og jurister til konfliktløsnings-, logistik- og HR-eksperter. De danske udsendte rekrutteres, som noget særligt, både fra den offentlige såvel som fra den private sektor og har derfor stor faglig bredde.

EU’s missioner støtter landenes myndigheder med at opbygge og træne lokale politi- og sikkerhedsstyrker, der kan skabe tryghed for befolkningen. F.eks. hjælper EU-missionen i Mali det lokale politi med at bekæmpe narkosmuglere og menneskehandlere. I Somalia støtter man domstolene med retsforfølgelse af pirater. I Ukraine arbejder man for at bekæmpe korruptionen og genskabe befolkningens tillid til politiet.

EU har i øjeblikket 10 missioner i henholdsvis Ukraine, Georgien, Irak, Somalia, Kosovo, Palæstina og flere steder i Nordafrika.