Spring til indhold

Danmarks ambassade i Wien

Danmarks faste repræsentation i Wien (FN, OSCE) Führichgasse 6 A-1010 Wien E-Mail: vieamb@um.dk
Tlf: +43 1 512 79 04
Du kan sende sikker digital post til ambassaden via din e-Boks til vieambsik@um.dk

Ambassadens åbningstider

Ambassadens lukkedage

KONTAKT UDENFOR AMBASSADENS ÅBNINGSTID:
Uden for åbningstiden vil du have mulighed for at blive omstillet til udenrigsministeriets globale vagtcenter 24/7. Vagtcenteret kan også kontaktes direkte på tlf. +45 33 92 11 12 ved behov for akut hjælp.