Spring til indhold

Verdenshandelen i januar 2019

26.03.2019  09:15

Den globale varehandel steg 2,3 pct. i januar 2019 i forhold til december 2018, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor . Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 2,8 pct. fra forrige måneds årsvækst på 3,3 pct. Dermed har årsvæksten i de seneste to måneder være lavere end gennemsnitsvæksten for 2001-2018, som var 3,6 pct.

Udviklingen i varehandelen i januar skyldes især en relativ høj vækst i Emerging Asias import på 8,7 pct. og i eksporten på 3,7 pct. i forhold til december, nogenlunde svarende til forrige måneds fald. Importen de seneste tre måneder er dog fortsat knap 8 pct. lavere end tre måneder forud. Også Latinamerikas handel steg i januar og udlignede dermed faldet i december. Japans og Eu-rozonens udenrigshandel med varer var i januar nogenlunde på niveau med december, bortset fra Japans eksport, som faldt 5,3 pct. For USA foreligger der ingen tal for udenrigshandelen for januar som følge af den midlertidige nedlukning af den amerikanske centralforvaltning.

Læs mere her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk