Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

05.09.2019  14:28

Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren. Følgende emner er på dagsordenen:

1. Iran

2. Syrien

3. European Intervention Initiative

4. Internationale operationer

Derudover vil Nævnet blandt andet få lejlighed til at spørge ind til udenrigsministerens seneste rejser og bilaterale drøftelser mv.