Spring til indhold

Studieophold

Et studieophold i Østrig kan være en meget stor oplevelse og kræver ikke de store forberedelser.

Først og fremmest må man ud fra egne kriterier finde den skole eller det universitet, man vil studere på. Det er ofte muligt at arrangere et studieophold gennem den europæiske udvekslingsordning SOKRATES/ERASMUS. Oplysninger herom fås på den lokale studievejledning.  

Nogle studieretninger i Danmark kræver, at udlandsopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet, før fagene kan meritoverføres. Derfor bør man, inden man tager til Østrig, rette skriftlig henvendelse til administrationen ("Studienabteilung") på den institution, man gerne vil indskrives, således at man kan få en bekræftelse på studieopholdet.

Nogle uddannelsesinstitutioner i Østrig kræver en godkendelse af det danske eksamensbevis. Her kan man rette henvendelse til:

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Stubenring 1
1010 Wien
Tel.: +43 1 711 00

Nyttige informationer for udenlandske studerende i Østrig på Austrian Exchange Service