Spring til indhold

Statsborgerskab

Du finder oplysninger om dansk statsborgerskab (indfødsret) på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Vil du vide mere om dansk statsborgerskab?

Læs mere om statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Læs mere om bevarelse af dansk statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Henset til den aktuelle sagsbehandlingstid bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab som udgangspunkt indgives mellem det fyldte 21. og 22. år.

Kontakt Udlændinge- og Integrationsministeriet her.