Spring til indhold

Pas

Læs mere om de gældende pasbestemmelser

Der kræves tidsbestilling til pasekspeditionen i Wien - kontakt ambassaden for en aftale.

Fra den 1. september 2018 er det kun muligt at betale gebyr for pas og andre konsulære ydelser i Wien med kreditkort/betalingskort.

Siden 1. januar 2012 indeholder nye danske pas digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges.  

Udstedelsen kræver særligt udstyr til optagelse af de biometriske data. Ansøgningerne modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der har adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.  

Dette betyder, at der først og fremmest skal søges om pas i Østrig ved personlig henvendelse på ambassaden i Wien. Danmarks konsulater i Linz, Graz, Salzburg og Innsbruck kan kun modtage pasansøgninger fra børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk), forlænge pas og udstede nødpas (provisoriske pas).  

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du  sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.  

Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas.  

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?
Ja. Der er mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Find den ønskede kommune på Borger.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet.  

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?
Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af konsulatet som et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis du har akut behov for et pas. Se mere ovenfor om provisoriske pas.  

Skal børn også afgive fingeraftryk?
Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas

Skal jeg møde op personligt på ambassaden for at søge om pas?
Ja, du skal møde personligt op for at indgive pasansøgningen.    

Samtykkeerklæring
Såfremt den pasansøgende er under 18 år, skal begge forældre, hvis de begge har del i forældremyndigheden, udfylde og underskrive en samtykkeerklæring på ambassaden.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn
Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Hvad koster et pas?
Gebyret for nyt pas er € 134,00.

Læs mere om pas og visum