Spring til indhold

Skat

Der betales indkomstskat i Østrig, for lønmodtageres og pensionisters vedkommende en A-skat, og selvstændige ved påligning efter udfyldelse af selvangivelse.

A-skatten for lønmodtagere indbetales af arbejdsgiver til skattemyndighederne. Skatteprocenten er afhængig af en lang række fradrag, som kan indberettes til skattemyndighederne (det respektive Finanzamt) med en fem års frist.

Foruden skat bidrager såvel arbejdsgiver som arbejdstager til en række sociale ordninger som pension, fratrædelsesgodtgørelse, sygekasse mv.


 

Yderligere oplysninger hos det østrigske finansministerium