Spring til indhold

Arbejde

Som EU-borger er det ikke nødvendigt at have arbejds- eller opholdstilladelse i Østrig, men man skal dog ud over tilmelding (Meldezettel) også have en bekræftelse (Anmeldebescheinigung) på, at man som EU-borger har ret til at opholde sig i landet i mere end 3 måneder.

Arbeiterkammer findes en række oplysninger om ansættelse mv. Endvidere kan du her beregne skat og socialbidrag af lønindkomst.