Spring til indhold

Ophold og arbejde i Østrig

Som EU-borger er det ikke nødvendigt at have arbejds- eller opholdstilladelse i Østrig, men man skal ud over tilmelding (Meldezettel) også have en bekræftelse (Anmeldebescheinigung) på, at man som EU-borger har ret til at opholde sig i landet i mere end 3 måneder.

 

Tilsløringsforbud fra d. 1. oktober 2017

Østrig har vedtaget et forbud mod fuld tilsløring i det offentlige rum, som træder i kraft d. 1. oktober 2017.

Forbuddet omfatter tilsløring af store dele af ansigtet og gælder alle personer med ophold i Østrig, herunder turister og besøgende.

Nærmere informationer om forbuddet kan findes på det østrigske indenrigsministeriums hjemmeside: http://www.bmi.gv.at/bmi_documents/2090.pdf