Spring til indhold

Ophold og arbejde i Østrig

Som EU-borger er det ikke nødvendigt at have arbejds- eller opholdstilladelse i Østrig, men man skal ud over tilmelding (Meldezettel) også have en bekræftelse (Anmeldebescheinigung) på, at man som EU-borger har ret til at opholde sig i landet i mere end 3 måneder.