Spring til indhold

Sundhed

Særlige klimatiske forhold i Donaubækkenet og ved foden af alperne samt den ganske hyppigt forekommende varme alpevind ("Föhn") kan hos nogle og især personer med kredsløbsforstyrrelser, astma og andre allergilidelser give ubehag i form af hovedpine og træthed. Det anbefales, at man lader sig vaccinere mod en skovflåt, der bl.a. findes i skovene, og som kan give en art meningitis.  

Når man har fast arbejde, betaler man også bidrag til sygesikring, arbejdsløshed og pension og har således ret til at konsultere både praktiserende læger og speciallæger samt til hospitalsbehandling. Hertil skal man bruge et E-Card, som man får tilsendt, når man bliver tilmeldt sygekassen.  

Der kan ringes til en vagtlæge ("Ärztefunkdienst") på telefonnummer 141 om natten og i weekender.
 
I akutte tilfælde kan man ringe efter en ambulance på telefonnummer 144.   

Apotekerner har på skift natte- og weekendvagt. Adresser oplyses på telefonnummer 1550.    

Udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark kan i udlandet løbe op i en formue og blive ruinerende for dig eller din familie, hvis du har glemt at tegne forsikring.