Spring til indhold

Udlandsdanskeres valgret

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Folketingsvalget 5. juni 2019

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen, har fast bopæl i Danmark.

Hvem kan optages på valglisten, når de bor i udlandet? 

Det kan for det første personer, der opholder sig i udlandet og som agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen.

Det kan endvidere følgende persongrupper:

  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget.
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.
  • Personer der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
  • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
  • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.
  • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.

Herudover kan ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i.

Du kan finde ansøgningsformularen her.

Hvis du bliver optaget på valglisten, kan du herefter stemme til de danske folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg i op til to år, der er den periode, optagelsen gælder. Når du bliver optaget på valglisten, får du et brev om, hvor længe optagelsen gælder og om muligheden for at få din optagelse forlænget.

Europa-Parlamentsvalget 26. maj 2019

Desuden har danskere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-lande, efter ansøgning, ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Det gælder også for de danskere, der ikke er omfattet af en af de persongrupper, der uanset ophold i udlandet, anses for at have bevaret deres bopæl i landet, som nævnt ovenfor.

I udlandet kan der brevstemmes til Europa-Parlamentsvalget 3 måneder før valgdagen, dvs. fra og med tirsdag den 26. februar 2019.

Du kan brevstemme på enhver dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation. En oversigt over danske repræsentationer i Østrig samt sideakkrediterede lande finder du her.

Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten. Ansøgningen skal sendes til Københavns Kommunes Folkeregister senest tirsdag d. 23. april 2019.

Yderlige informationer om optagelse på valglisten findes her. Her kan du også finde information, hvis du er bosiddende i et tredjeland.

Du kan godt brevstemme, selv om du endnu ikke har fået besked om, hvorvidt din ansøgning om optagelse på valglisten er imødekommet. Bliver du ikke optaget på valglisten, kommer brevstemmen blot ikke i betragtning.

Her kan du stemme

  • På ambassaden i Wien, som er åben fra mandag til torsdag, kl. 09:00 til 16:00, og fredag, kl. 09:00 til 14:00.
  • På konsulaterne, se åbningstider og adresser her.

Pas eller anden billedlegitimation skal medbringes.

Din brevstemme skal være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den kan være sendt og modtaget i rette kommune, inden valgdagen kl. 9:00.