Spring til indhold

Statsborgerskab

Du finder oplysninger om dansk statsborgerskab (indfødsret) på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Vil du vide mere om dansk statsborgerskab?

Læse mere om statsborgerskab på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Læs mere om bevarelse af dansk statsborgerskab på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Henset til den aktuelle sagsbehandlingstid bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab som udgangspunkt indgives mellem det fyldte 20. og 21. år.

Kontakt til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet:

http://uibm.dk/kontakt