Spring til indhold

Kørekort

Danske kørekort kan kun udstedes til personer, som har sædvanlig bopæl i Danmark.

Hvis du har bopæl i et andet EU- eller EØS-land end Danmark, og du mister kørekortet eller skal have det fornyet, kan du ikke længere få udstedt nyt kørekort i Danmark.   

Når du har bopæl i et EU- eller EØS-land, og du har mistet eller skal have fornyet dit kørekort, skal du henvende dig hos den udenlandske myndighed for kørekort. Det er som regel din udenlandske bopælskommune, du skal henvende dig til.
Kørekortsmyndigheden vil bede dig om en bekræftelse på, at dit kørekort er udstedt i Danmark. Denne bekræftelse skal du selv indhente ved at henvende dig skriftligt til Rigspolitiet.

Ansøgningen på bekræftelsen skal indeholde dit cpr-nummer og din nuværende adresse. Hvis du har mistet dit kørekort, skal du også redegøre for, hvordan det er mistet. Det er vigtigt, at du husker at underskrive ansøgningen. Ansøgningen skal sendes med brev eller faxes til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas og Kørekort
Polititorvet 14
1780  København V

Fax nr. +45 4515 0176

 

Nærmere oplysninger om udstedelse af kørekort i Østrig