Spring til indhold

Hospitaler

Der er både offentlige og private hospitaler i Østrig.

På de offentlige hospitaler betaler man pr. dag for "kost og logi" - dog højst for 28 dage om året, mens ydelserne på de private hospitaler betales fuldt ud af patienten eller dennes forsikring.  

De største offentlige sygehuse i Wien er 

Allgemeines Krankenhaus
Universitätskliniken
Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien
Tlf. +43 1 404 00 0

Hanusch-Krankenhaus
der Wiener Gebietskrankenkasse
Heinrich Collin-Straße 30
1140 Wien
Tlf. +43 1 910 21 0

Krankenhaus Hietzing
Krankenhaus der Stadt Wien
Wolkersbergenstraße 1
1130 Wien
Tlf. +43 1 801 10 0

Yderligere informationer hos Magistrat der Stadt Wien - Gesundheit und Soziales